AuthorPejay Padrigon

Guro ng Senior High School (SHS) sa Nabua National High School. Nagtapos ng Pilosopiya mula sa Holy Rosary Minor Seminary at MA Education Major in Guidance and Counselling mula sa University of Nueva Caceres. Aktibong miyembro ng Parasurat Bikolnon Inc.

An Paghalat ni Islaw sa Bulalakaw

A

(Short Story for Children) “Krrrrrrrrrring!!!” Arog kaini an nangyayari bago matapos an klase na Islaw asin Luna: papalinyahun sinda nin duwa, aapudon saru-saro, asin tatatakan nin pulang star sa kamot. “Three stars” “Two stars” “One star” “Two stars” “One star” “Two stars” “Two stars” “Islaw?” “Ano po, Teacher Yolly?” “One star…” Ipinapahiling pirmi ni Luna ki Islaw an saiyang kamot na igwang...

Anino ni Nino

A

(Short Story for Children) Si Nino an aking nakikipagkawat sa mga anino. Dai sya takot sa diklom. Ginigibo nyang sarong dakulang kweba an saiyang kwarto. Palsok an ilaw, tahob an mga bintana, asin sarado an pwertahan kaini. Solamanteng an ludab kan ispat o flashlight nya sana an sagsisirbing kalayo o ilaw. Digdi ginigibo ni Nino an manlain-lain na imahe na pinoporma kan saiyang kamot sa atubang...

An Payong ni Ayong

A

(Short Story for Children) “Pag napandungan nin panganuron si Mayon, magdara nin payong,” tugon pirmi sako ni Nanay, kun mahali sa harong. Maski tig-init, payong man giraray an sakong gamit. Pansagang sa saldang na malanit sa kublit. Kun naglalakaw man ako sa hapon, sugkod ko an sakong payong. Pantakot sa nanghahapag na ayam. Alagad, mas maugma kun tig-uran. Ta pag-ibiniklad ko na an payong na...