AuthorLeah D. Manzano

Siya ay ipinanganak sa Kaliwakiw, Salcedo, Ilocos Sur. Nagtapos ng Bachelor in Secondary Education sa University of Northern Philippines - Candon. Naging fellow ng PASNAAN 2018 (Literary Workshop for Ilocano Amateur Writers).

Si Inay

S

Payapang-payapa ang mukha ni Inay. Bahagyang natatakpan ng make-up ang mga gatla sa kaniyang noo at nabanat ang medyo nakaluyloy na mga pisngi. Nakulayan ang mamad na mga labi. Nasasalitan ng hindi na mabilang na puti ang makapal at hindi kailanman nadaanan ng tina na buhok. At gaya ng nais niya, suot niya ang puting saya na malimit niyang gamitin sa pagdalo sa mga pagtitipong kongregasyunal...